آیفون
uploadscardimage834802eb67379f-8f21-4146-8d72-951fae613830.jpg950x534__filtersquality90
همانطور که می‌دانید کمپانی اپل سه محصول آیفون - آیپاد- آیپد را در دست تولید دارد و در حال حاضر این ها را هرچند هفته یکبار به روزرسانی می کنن معمولا به روزرسانی به سادگی از طریق خودگوشی/تبلت امکان پذیر ...
BACK.-UP.
آموزشی که امروز می خوام خدمتتون عرض کنم ، موضوعی است که خودم را چندساعتی درگیر کرده بود. بحث پشتیبان گیری از پیام ها در آیفون. اگر شما بخواهید در آیفون از پیام ها پشتیبان بگیرید، تنها راهی که پیش ...