اپل
۱
همانطور که می‌دانید، نرم افزارهایی که داخل اپ استور وجود دارد به صورت آزاد داخل اینترنت وجود ندارد و نمی توان از منبعی غیر از اپ استور دانلود کرد.     این حرف یعنی چه؟   یعنی مثل نرم افزارهای ...