نحوه فلش گوشی های چینی
live-suit-step01
نرم افزار Livesuite برای فلش تبلت های چینی مورد استفاده قرار می گیرد. بیشتر کاربرد این نرم افزار برای CPU های Allwinner A13 هست.         برای اینکه از نوع Cpu تبلت اطلاع پیدا کنید می بایست به ...