Google Talkback چیست
google-talkback-app-teaser-5832d7b5f3523
Google Talkback چیست ؟ نرم افزار Google Talkback امکانی است برای نابینایان در گوشی های آندروید. با روشن کردن این گزینه کاربران نابینا یا کم بینا این امکان را می یابند تا تمامی فعالیت های انجام شده در گوشی برایشان ...